TERUG

Dossier 18 - De onderneming en haar omgeving

2012 - Landuyt B. - ISBN. 978 90 5610 428 3

Situering van de bedrijfswetenschappen, bedrijfseconomie, bedrijfshuishoudkunde tegenover de algemene economie. Onderneming en bedrijf. Algemene doelstellingen van de onderneming. Onderneming tegenover markt en maatschappij.

 

TERUG

Dossier 19.A - Bedrijfs- en ondernemingsvormen - uitgebreide versie

2016 - Landuyt B. - ISBN. 978 90 5610 503 7

Soorten bedrijven en ondernemingen. De keuze van de juridische ondernemingsvorm. Eenmanszaak versus vennootschapsvorm. De eenpersoonsvennootschap. De zes vormen van handelsvennootschap.

Daden van koophandel, rechtspersoonlijkheid, aansprakelijkheid van oprichters en zaakvoerders of bestuurders. Basiskenmerken van de zes handelsvennootschapsvormen.

Oprichtingsformaliteiten en oprichtingskosten. Overheidsbedrijven.

 

TERUG

Dossier 19.B - Bedrijfs- en ondernemingsvormen - beknopte versie

2016 - Landuyt B. - ISBN. 978 90 5610 504 4

Deze versie verschilt van het originele Dossier 19 in volgende opzichten:

  • inzake fiscale aspecten worden alleen de Directe Belastingen behandeld;

  • geen behandeling van de sociale en maatschappelijke aspecten.

  • geen leesteksten en bijlagen

 

TERUG

Dossier 20 - Inkomensvorming in de onderneming

2012 - Speelmans L. - ISBN. 978 90 5610 424 5

Economische productiviteit. Omloopsnelheid van het bedrijfkapitaal. Rentabiliteitsstudie. Hefboomeffect. Cash-flow.

 

TERUG

Dossier 21 - Financiering van de onderneming

2012 - Speelmans L. - ISBN. 978 90 5610 425 2

Structuur van de vermogensbronnen en vermogensaanwending. Principes van een gezonde financiële structuur. Bronnen van eigen vermogen en vreemd vermogen.

 

TERUG

Dossier 22 - Leidende en uitvoerende arbeid. Bedrijfleiding

2012 - Georges W., Houthoofd N., Landuyt B. - ISBN. 978 90 5610 429 0

Interne organisatie met o.m. lijn- en staforganisatie, comitéstelsel. Organisatieprincipes. Afdelingen in een onderneming. Bedrijfsleiding: capaciteiten, taken, indeling volgens Fayol, informatie en communicatie. De technische functie: planning en uitvoering van de productie. M.I.S.

 

TERUG

Dossier 23 - De commerciële functie in het bedrjf

2012 - Georges W., Houthoofd N., Landuyt B. - ISBN. 978 90 5610 430 6

Inkopen, marketing en verkopen. Marketingmanagement. Productpolitiek en -differentiatie. Prijspolitiek, levenscyclus van producten, reclame en public relations.

 

TERUG

Dossier 24 - De personeelsfunctie in het bedrijf

2016 - Landuyt B., Platteau, e.a. - ISBN. 978 90 5610 505 1

Formele versus informele organisatie. Human relations. Personeelsbeleid. Bundel recente tijdschrift- en krantenartikels over personeelsbeleid en human resources management, voorzien van telkens een reeks vragen ter bespreking en verwerking.

 

TERUG

Dossier 25 - De optimale bedrijfsgrootte

2012 - Georges W., Landuyt B. - ISBN. 978 90 5610 439 9

Begrip en componenten. Expansie. Concentratie, integratie, parallellisme,...

Deconcentratie, differentiatie, specialisatie. Toekomst van de K.M.O.

 

TERUG

Dossier 26 - De vestigingsplaats van een onderneming

2015 - Georges W. - ISBN. 978 90 5610 492 4

Klassieke theoretische standpunten.

Praktische benadering van het vestigingsplaats-probleem.

 

TERUG

Dossier 27 - Investeren en financieren: gevalstudie

2012 - Cabus R. - ISBN. 978 90 5610 426 9

Investeringsanalyse: netto-geldstroom en toetsing van het investeringsresultaat.

Financieel beleid: ondernemingscyclus, globale en partiële financiering, financieringsbronnen en -behoeften m.b.t. vaste activa en vlottende activa. Hefboomeffect en kapitaaloptimum.

Lectuurstukken: vast kapitaal, investeringsbeslissing, financieel beleid in K.M.O.

 

TERUG

Dossier 28 - Personeels- en organisatieproblemen: gevalstudie

2012 - Houthoofd N. - ISBN. 978 90 5610 440 5

Bedrijfsbeleid, motivatie, behoeftenschaal van Maslow.

Lectuurstukken: communicatie en organisatie; personeelsbehoeften, recrutering en selectie; verplichtingen inzake personeel.

 

TERUG

Dossier 29 - Financiële analyse en budgettering: gevalstudie

2012 - Speelmans L. - ISBN. 978 90 5610 427 6

Analyse van de financiële structuur van de jaarrekening.

Budgettering in een handelsonderneming.